Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn - Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chung-Ang

Chi tiết

Đến Menu chính

Khóa chính quy

Người nước ngoài hoặc Hàn kiều tốt nghiệp THPT trở lên hoặc có bằng cấp tương đương.

 

Khóa Online

Tất cả người nước ngoài, Hàn kiều ở nước ngoài hoặc đang lưu trú hợp pháp tại Hàn Quốc và có nhu cầu học tiếng Hàn online.

Thông tiên liên lạc và bản quyền

  • Chính sách bảo mật
  • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
    COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top