Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn - Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chung-Ang

Chi tiết

Đến Menu chính

Giới thiệu khóa học

Khóa chính quy

정규과정 아이콘

More

Chương trình Online

온라인과정 아이콘

More

Khóa học ngắn hạn

단기과정 아이콘

More

Lịch trình đăng ký nhập học, Hướng dẫn đăng ký, 온라인접수 바로가기

Tư vấn nhập học
/ Liên hệ

Seoul

  • +82 2 820 6490
  • +82 2 820 6492

Anseong

  • +82 31 670 3629

E-mail

  • Korean@cau.ac.kr

Thông tiên liên lạc và bản quyền

  • Chính sách bảo mật
  • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
    COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top