Жүн-Ан их сургууль хэлний боловсролын төв олон улсын боловсролын баг Солонгос хэлний сургалтын хөтөлбөр

Илүү ихийг унших

Меню руу орох

Хөтөлбөрийн танилцуулга

Үндсэн курс

Үндсэн курс

Дэлгэрэнгүй харах

Богино курс

Богино курс

Дэлгэрэнгүй харах

Оюутны вэб

Оюутны вэб курс

Товчлолууд

Хөтөлбөрийн хуваарь, Бүртгэл, Онлайнаар бүртгүүлэх

Элсэх талаар
холбоо барих
/ лавлах

Сөүл

  • +82 2 820 6490
  • +82 2 820 6492

Da Vinci
(Anseong)

  • +82 31 670 3629

E-mail

  • korean@cau.ac.kr

Мэдэгдэл

Видео

현재 재생할 영상이 없습니다.

Дэлгэрэнгүй харах

Зургийн галарэй

Дэлгэрэнгүй харах

Холбоо барих ба Зохогчийн эрх

  • Нууцлалын бодлого
  • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
    COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top