Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn - Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chung-Ang

Chi tiết

Đến Menu chính

Giới thiệu

Viện Giáo dục ngôn ngữ được thành lập từ năm 2004. Cho đến nay, Viện đã và đang cung cấp nhiều chương trình giáo dục tiếng Hàn chất lượng cho người học nước ngoài có quan tâm đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Đồng thời, Viện cũng đóng vai trò là trung tâm giáo dục chuyên môn thực hiện chiến lược quốc tế hóa của Đại học Chung-Ang.

 

Chương trình giáo dục có hệ thống

Chương trình đào tạo tiếng Hàn của Viện đào tạo ngôn ngữ sử dụng giáo trình biên soạn chuyên biệt cùng với chương trình học được xây dựng một cách có hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo của từng cấp độ dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Bằng nhiều hình thức đào tạo khác nhau, tài liệu giảng dạy đa dạng, Viện đào tạo ngôn ngữ không ngừng nỗ lực để nâng cao hiệu quả học tập, đồng thời kiểm tra tiến trình học tập của các học viên bằng các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.

 

Đội ngũ giáo viên có chuyên môn

Với đội ngũ giáo viên có học hàm Thạc sĩ, Tiến sĩ có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo tiếng Hàn, chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực cải thiện và nâng cao phương pháp giảng dạy và đa dạng hóa tài liệu học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho các học viên, đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ để các học viên dễ dàng thích nghi với văn hóa và môi trường học tập tại Hàn Quốc.

 

Hoạt động văn hóa đa dạng

Ngoài việc giảng dạy trên lớp, Viện tổ chức rất nhiều các hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng, từ các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đương đại. Ngoài ra, Viện cũng tổ chức các hoạt động trao đổi ngôn ngữ 1:1 cho các học viên nước ngoài với các sinh viên bản ngữ người Hàn Quốc, hiện đang theo học tại trường đại học Chung Ang, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đào tạo, giúp các học viên dễ dàng thích nghi và hiểu thêm về văn hóa, đất nước Hàn Quốc.

Thông tiên liên lạc và bản quyền

  • Chính sách bảo mật
  • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
    COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top