Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn - Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chung-Ang

Chi tiết

Đến Menu chính

Giới thiệu khóa học

Khái quát

Là chương trình giáo dục tiếng Hàn Online dành cho người nước ngoài và Hàn kiều muốn học tiếng Hàn, với mục tiêu là nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Hàn thông qua chương trình đào tạo tổng hợp các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Học viên sẽ học và luyên tập online với giáo viên người Hàn.

 

Đối tượng đăng ký

  • 1) Tất cả người nước ngoài và kiều bào muốn học tiếng Hàn
  • 2) Người nước ngoài và kiều bào có mong muốn học từ nước ngoài hoặc đang sống và có visa hợp pháp tại Hàn.

Khóa tiếng Hàn online không cấp visa D4.

 


Thông tiên liên lạc và bản quyền

  • Chính sách bảo mật
  • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
    COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top