Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn - Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chung-Ang

Chi tiết

Đến Menu chính

Tiêu chuẩn hoàn học phí

Tiêu chuẩn hoàn học phí
Ngày đăng ký hoàn phíMức tiền hoàn
Trước khai giảng Hoàn toàn bộ tiền
Trước khi qua 1/3 tổng số giờ học của tháng đăng ký 2/3 của tiền học phí tháng đó và toàn bộ học phí của những tháng còn lại
Trước khi qua 1/2 tổng số giờ học của tháng đăng ký 1/2 của tiền học phí tháng đó và toàn bộ học phí của những tháng còn lại
Sau khi qua 1/2 tổng số giờ học của tháng đăng ký Không trả lại học phí của tháng đó, chỉ hoàn lại toàn bộ phí của những tháng còn lại

Có thể hoàn học phí không bao gồm tiền phí đăng ký : hoàn toàn bộ học phí trước khai giảng, sau khai giảng sẽ hoàn lại phí theo thứ tự từng bậc khung hoàn phí (khi đăng ký hoàn phí sau chương trình trải nghiệm văn hóa thì sẽ được hoàn phí đã trừ đi 100,000won)

Hồ sơ nộp : Bản photo sổ ngân hàng của học sinh và hồ sơ chứng nhận dừng việc học (vé máy bay về nước, giấy thông báo đậu đại học/cao học/trung tâm tiếng, hồ sơ xác nhận hoàn thành việc đổi tư cách visa...)

Nội dung quan trọng
- Mất tầm khoảng 2,3 tuần kể từ ngày xác nhận lên văn phòng xuất nhập cảnh Hàn Quốc về việc về nước, trường học hoặc thay đổi tư cách lưu trú...
- 1 tuần sau khi hoàn thành việc hoàn phí, visa của học viên sẽ bị hủy nên học viên phải xuất cảnh hoặc hoàn thành việc thay đổi visa.

Thông tiên liên lạc và bản quyền

  • Chính sách bảo mật
  • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
    COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top