Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn - Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chung-Ang

Chi tiết

Đến Menu chính

 

Tàu điện ngầm

 • Xuống ga Sangdo (đường tàu số 7), ra cửa số 5 - đi bộ đến cổng sau Đại học Chung-Ang (khoảng 10 phút)
 • Xuống ga Heuksok (đường tàu số 9), ra cửa sổ 3 hoặc 4 - đi bộ đến cổng chính Đại học Chung-Ang (khoảng 10 phút)

 

Xe bus

 • Các tuyến xe buýt dừng ở cổng chính, cổng sau ĐH Chung-Ang hoặc bệnh viện ĐH Chung-Ang: 동작01, 동작10, 동작21, 151, 5511, 5517, 5524

 

Sơ đồ trường

Sơ đồ trường
 • Địa chỉ : Phòng Giáo dục quốc tế Viện Giáo dục ngôn ngữ, phòng 101, tòa 101, ĐH Chung-Ang, số 84 Heuksok-ro, Dongjak-gu, Seoul.
 • Số điện thoại :+82-2-820-6490(tiếng Trung)   /   +82-2-820-6492(tiếng Anh)
 • Số fax : +82-2-822-6488
 • Email : korean@cau.ac.kr

Thông tiên liên lạc và bản quyền

 • Chính sách bảo mật
 • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
  COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top