Chương trình đào tạo ngôn ngữ Hàn - Viện Giáo dục ngôn ngữ Đại học Chung-Ang

Chi tiết

Đến Menu chính

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học

Viện mở các khóa học đa dạng có thể tiếp cận văn hóa Hàn Quốc và phù hợp với mong muốn của người học như các lớp Taekwondo, lớp nhảy K-POP, lớp ôn thi TOPIK... cho đối tượng người nước ngoài đang lưu trú tại Hàn.


Thông tiên liên lạc và bản quyền

  • Chính sách bảo mật
  • Room 101, Bldg. 101, Chung-Ang University, 84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Rep. of Korea
    COPYRIGHT © 2021 CHUNG-ANG UNIVERSITY. Alll Rights Reserved.

페이지 로딩 이미지 표시

Top